امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز خدمات حقوقی و داوری امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) خدمات متنوع زیر را به مراجعان ارائه می دهد.♦️مشاوره دعاوی خانوادگی

♦️مشاوره دعاوی مدنی حقوقی

♦️مشاوره تخصصی در امور حسبی، حجر، قیمومیت، وصایت


?بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار پونک، پونه سوم، آستان امامزادگان عنیعلی و زینعلی (ع)، ساختمان سجاد، طبقه اول، دفتر مشاوره

?۰۹۱۰۰۱۳۰۰۲۰


مرکز افق ساجدین
آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)

@emamzade_eynalizeynali
@clinic.sajjad
www.eynalizeynali.com
 
 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

31 شهریور 1400-آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) در بیانیه ای با پاسداشت چهل و يكمين سالگرد هفته دفاع مقدس، مؤلفه هاي پيروزي بخش در دفاع مقدس را ضامن پيروزي و بالندگي ايران در جنگ اقتصادي و رسانه اي دانست.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکشنبه 10 مرداد 1400-تفاهمنامه همكاري ميان دانشكده طب ايراني دانشگاه علوم پزشكي ايران و آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) با هدف همكاري علمي جهت پيشبرد اهداف فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و درماني منعقد شد.

زیر مجموعه ها