امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

31 شهریور 1400-آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) در بیانیه ای با پاسداشت چهل و يكمين سالگرد هفته دفاع مقدس، مؤلفه هاي پيروزي بخش در دفاع مقدس را ضامن پيروزي و بالندگي ايران در جنگ اقتصادي و رسانه اي دانست.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکشنبه 10 مرداد 1400-تفاهمنامه همكاري ميان دانشكده طب ايراني دانشگاه علوم پزشكي ايران و آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) با هدف همكاري علمي جهت پيشبرد اهداف فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و درماني منعقد شد.

زیر مجموعه ها