طرح جامع توسعه آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع)


طرح جامع این امامزاده مشتمل بر ۲۲ هزار متر مربع زیر بنا و ۲۴۰۰ متر مربع صحن و محوطه می باشد.

  


دانلود طرح توسعه

حجم: 33MB