به گزارش روابط عمومي امامزاده، دكتر مهدي مزيناني مدير آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي در اين كارگاه آموزشي، ضمن خير مقدم به دكتر كاظميني گفت:


هدف ما از راه اندازي باشگاه فرهنگي ورزشي در جوار امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع)، اين است كه جوانان را به واسطه ورزش، به اين محيط معنوي، مذهبي و فرهنگي جذب كنيم.
دكتر مزيناني تصريح كرد:
با نگاه مثبت سازمان اوقاف و اعضاي هيئت امنا و تلاش مربيان و دست اندركاران باشگاه سجاد، فضاي مناسبي براي تمرين، آموزش و رقابت هاي ورزشي در رده هاي سني گوناگون در اين مكان ايجاد شده كه آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) را يك گام ديگر به سمت تبديل شدن به قطب فرهنگي اجتماعي پيش برده است.

 

دكتر حجت كاظميمي عضو هيئت علمي دانشگاه در ادامه اين برنامه، آخرين تحقيقات علمي در مورد تغذيه صحيح قبل، حين و پس از فعاليت هاي ورزشي و نحوه مصرف صحيح كربوهيدرات و پروتئين ها را تشريح كرد.

١٢٠ نفر از قهرمانان رشته هاي ورزشي باشگاه سجاد و خانواده هايشان در اين كارگاه آموزشي حضور داشتند.