دوشنبه 11 مرداد 1400- سرلشکر صفوی رئیس هیئت امنای آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) از پروژه های عمرانی در حال اجرای این آستان بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع)، رئيس هيئت امناي آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) از پروژه هاي عمراني اين آستان و روند آماده سازي نمايشگاه شميم حسيني بازديد كرد.

مهندس عزيزالله نظري رئيس كميسيون فني و عمراني، دكتر مهدي مزيناني مدير آستان امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) و مهندسان اجرا و ناظر، سردار صفوي را در اين بازديد همراهي و گزارش پيشرفت پروژه ها را ارائه كردند.