31 شهریور 1400-آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) در بیانیه ای با پاسداشت چهل و يكمين سالگرد هفته دفاع مقدس، مؤلفه هاي پيروزي بخش در دفاع مقدس را ضامن پيروزي و بالندگي ايران در جنگ اقتصادي و رسانه اي دانست.

به گزارش روابط عمومي آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع)، در اين بيانيه آمده است:
جنگ تحميلي که با هدف سقوط نظام جمهوري اسلامي ايران، تجزيه كشور و لغو قرارداد ١٩٧٥ الجزاير توسط ارتش بعث صدام و با حمايت مالي، اطلاعاتي و سياسي ابرقدرت هاي غرب و شرق آن زمان آغاز شد، با الطاف الهی و مديريت معجزه گونه حضرت امام خميني(ره)، به ديوار پایداری و مقاومت ملي و غيرت ديني ملت ايران و رزمندگان اسلام برخورد كرد و اين توطئه بزرگ بين المللي نه تنها موجب تجزیه و جدایی حتی یک وجب از خاک مقدس ايران اسلامي نشد، بلکه به الگويي اقتدارآفرين براي ملت هاي آزاديخواه و مظهر غرور و  اقتدار ملي تبدیل گشت.

اين بيانيه تلاقي هفته دفاع مقدس و ايام اربعين حسيني را  فرصتي براي بازخواني پيوندهاي عميق عاشوراي حسيني و دفاع مقدس دانست و افزوده است:
در هشت سال دفاع مقدس جلوه اي از روح و عظمت كربلا و عاشوراي حسيني در كربلاي ايران تجلي يافت و حماسه بزرگ ملت ايران و نيروهاي مسلح ايران در دوران جنگ تحميلي بر مبنای فرهنگ عاشورا و اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی(ص) استوار بوده و و اين همان حقيقتي است كه پيام دل انگيز و گفتمان ناب انقلاب اسلامی را در جغرافياي جهان پيش رونده ساخته است.
        
این بیانیه قدرت بازدارندگي مؤثر جمهوري اسلامي ايران را محصول گنجينه علوم و معارف و تجربيات دفاع مقدس توصيف و تصريح كرده است:
در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامي تمركز خودشان را روي نااميدسازي ملت ايران و استحاله پايگاه و سرمايه اجتماعي انقلاب و ايجاد آشوب و ناامني داخلي قرارداده اند، مؤلفه هاي اقتدارآفرين و پيروزي بخش دفاع مقدس همچون اطاعت از رهبري، حفظ انسجام و مقاومت ملي و تكيه بر قدرت دروز ساز، مي تواند شكست خفت بار ديگري به راهبرد فشار حداكثري دشمنان در جنگ اقتصادي و رسانه اي تحميل كند و بالندگي و جهش بزرگي را فراروي انقلاب كبير اسلامي قرار دهد.

اين بيانيه در پايان با اداي احترام به روح بلند حضرت امام خميني(ره) و شهداي گرانقدر و مظلوم دفاع مقدس، بر ضرورت حراست از گنجينه عظيم دفاع مقدس و تبيين واقعيات آن براي نسل هاي امروز و فرداي ايران به عنوان ضامن امنيت و منافع ملي تاكيد كرد.